Gruppens bestyrelse

I Love for KFUM-Spejderne i Danmark”, § 11, står der, hvad en bestyrelse er.

Bestyrelsen har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Dvs.:

1. Bestyrelsen er juridisk ansvarligt for det lokale arbejde overfor myndigheder og korps på linje med enhver anden forenings lokale bestyrelse.

2. Bestyrelsen løser gruppens økonomiske opgaver.
Dette indebærer bl.a. at sikre gruppen de bedst mulige rammer for dens arbejde.

3. Bestyrelsen har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver. Dvs. at:

  • arbejde for, at det, der foregår i gruppen, er i overensstemmelse med korpsets formål.
  • følge enhedernes arbejde, blandt andet ved at lederne fremlægger næste kvartals programmer på Bestyrelsesmødet, og eventuelt påskønne et godt lederarbejde ved at indstille lederen til modtagelse af hæderstegn.
  • arrangere forældremøder og anden form for forældrekontakt, herunder at give forældrene mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver.
  • sikre, at der til stadighed er mindst 3 ledere i alle enheder.
  • sørge for en arbejdsdeling i Bestyrelsen, som muliggør, at gruppens ledere i videst muligt omfang kan koncentrere sig om arbejdet med børnene, mens forældre har ansvaret for de praktiske rammer.
  • arbejde for, at flest mulige af områdets børn får mulighed for at være med i gruppen.
  • sørge for, at gruppen bliver en aktiv del af samfundslivet, blandt andet ved et godt PR-arbejde.

Bestyrelsen består af:

Brian Kristensen

Formand, Brian Kristensen

Formand
Brian Kristensen
Stormosevej 18
5450 Otterup
formand@slettefolket.dk
Tlf. 2722 8528

 

 

 

 

 

 

Ivan Carlsen

Næstformand, Ivan Carlsen

Næstformand
Ivan Carlsen
Pilevangen 14
5450 Otterup
naestformand@slettefolket.dk
Tlf. 2024 9873

 

 

 

 

 

 

Mie Hansen

Kassere, Mie Hansen

Kasser
Mie Hansen
Pileurten 11
5450 Otterup
kasserer@slettefolket.dk
Tlf. 2046 6717

 

 

 

 

 

 

Kristian Pedersen

Webmaster, Kristian Pedersen

Kristian Lajgaard Pedersen
Marbækvej 18
5450 Otterup
webmaster@slettefolket.dk
Tlf. 4124 6188

 

 

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/